Medlemsvillkor

Senast uppdaterad: 27 april 2007

PProffs.se och samhöriga partners kallas hädan efter enbart för PProffs.
En medlem på PProffs kallas hädanefter enbart för användare.

1. Medlemskapet
Medlemskapet är gratis för användaren. Användaren har inga förpliktelser mot PProffs förutom att informationen som användaren uppger måste vara sanna och att användaren följer våra villkor för medlemskapet. En användare får enbart ha ett medlemskap. Det går när som helst att avsluta medlemskapet om användaren så önskar.

2. Användning av PProffs
PProffs erbjuder användaren genom sitt medlemskap diverse förmåner. En användare får inte missbruka dessa förmåner utan måste bruka dessa på ett rimligt sätt. Om PProffs och anhöriga partners misstänker att användaren på något sätt missbrukar, skadar eller på annat sätt skapar en negativ bild av PProffs och dess partners kan användaren vid grova fall bli skadeskyldig. Vi mindre grova fall leder detta till avstängning.

3. Informations hantering
All information som en användare uppger till PProffs lagras för att kunna användas i PProffs tjänster och av PProffs samhöriga partners. Informationen kommer aldrig att ges ut till någon utanför PProffs omfattning. En användare kan få erbjudande (omfattar även reklam) tilldelad på de sätt som PProffs och dess partners väljer att tilldela användaren. Användaren kan själv välja om denne vill ta del av de erbjudande PProffs och dess partners kan komma att erbjuda. Det går dock aldrig att undgå att få information om de erbjudande PProffs med partners har som huvuderbjudande. Dessa erbjudande är de samma som finns tillgängligt på webbsidan under fliken Erbjudanden.

PProffs innefattar: www.pproffs.se, www.poker-proffs.com och samhöriga partners.